Seniornett Horten - Horten Seniornett


Nytt styre 2020 - 2021


Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/4/h/horten-seniornet/www/artikkel.php on line 59
Postet 12.mars.2020, klokken 20:18. av bjørn jakobsen


På årsmøtet 20. februar ble følgende styre valgt: Valget var enstemmig.

Leder:             Bjørn Jakobsen, gjenvalgt for 1 år

Sekretær:        Ali Behmanesh, valgt for 2 år

Kasserer:         Erik Frønæs, gjenvalgt for 1 år (eget ønske)

Styremedlem:  Marit Pettersvold, valgt for 2 år

Styremedlem:  Arnfinn Røren, valgt for 2 år 

Varamedlem:   Mogens Ryvænge, gjenvalgt for 1 år

Varamedlem:   Elin Wilkin, gjenvalgt for 1 år

 


Hele Nyheten