Seniornett Horten - Horten Seniornett


Hjelpemiddelsentralen i Vestfold

Postet 22.september.2022, klokken 21:20. av bjørn jakobsen


Den 15. september kunne Seniornett Horten igjen presentere et temamøte. Denne gangen på formiddagen og ikke som vanlig på kvelden. Vi fikk oppleve to meget dyktige foredragsholdere fra avdelingen på Borgeskogen i Stokke: Trond Sindre Hjørnevik og Henning Olsen. Så lenge vi har 2 fylker slått sammen er det fortsatt også 2 fylkeskontorer, ett i Skien og ett i Stokke.

Temamøtene er som vanlig åpne for alle som har interesse for temaet. Hele 50 personer fant veien til Horten Aktivitetssenter denne formiddagen. Frykten for dårlig frammøte pga endret tidspunkt ble dermed behørig gjort til skamme.

Innlederne hadde delt inn presentasjonen i to deler:

 


Det er kommunene som har ansvaret for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging. Det gjelder «uavhengig av livsarena». Det siste betyr at det er uavhengig av om behovet er hjemme, på skolen eller i fritiden. Senteret i Stokke er et kompetansesenter som skal hjelpe de kommunale sentrene i sitt arbeid. Man kan også få direkte hjelp der. Jeg har selv leid en teleslynge til bruk i lokaler uten slik utrustning.


Senteret på Borgeskogen har personale på en rekke fagområder

Sentralene blir en stadig viktigere del av samfunnet

Trond kunne fortelle at det er mange muligheter for tilrettelegging i arbeidslivet f.eks.:

Forsamlingen satt igjen med inntrykk av at vi i Norge gir hjelp til mange og bidrar til et verdig liv selv i høy alder, etter yrkeslivet. Reaksjonene fra forsamlingen var udelt positive.  


Øret og Hørsel

Henning Olsen er senterets seniorrådgiver med fokus på hørsel. Han trollbandt forsamlingen med sin fremstilling av hørsel:

«Øret er et fascinerende og utrolig dyktig organ, Mye skal stemme for at vi skal høre godt».

 Med gode illustrasjoner visualiserte og forklarte han ørets funksjon.

NB! Øret har hårceller som ikke kan repareres.

Her en skala for hørsel:

Det er viktig med de lyse tonene – diskant. Her et eksempel, noen hører bare:

 -e --e -e --a --    eller     J -g   h -t -r   L -r s   som egentlig er Jeg heter Lars

Henning hadde følgende råd til forsamlingen:

Hold hørselen i Trim !

Når det gjelder hørsel er det en rivende utvikling av hjelpemidler.  Har du behov for høreapparat, ta kontakt med fastlegen som kan henvise deg til høresentral/ØNH-spesialist med audiograf:

Aktivitetssenteret i Horten er så heldig å ha meget godt utstyr for personer med nedsatt hørsel. Teleslynge er en av de universelle løsningene, som gjør det mulig å koble seg direkte på høreapparatet. Høyttalerne på senteret løfter også diskanten og gjør talen tydeligere for mange.

En så omfattende og god fremstilling har vi sjelden opplevd, all ære til representantene fra Hjelpemiddelsentralen. «Dette var det beste møtet vi har hatt noensinne» var det en som utbrøt. Vi er enig i at dette var et meget vellykket temamøte.

Møtet avsluttet ca 13:30 etter 1,5 times seanse. Takk også til de fremmøtte for gode og relevante spørsmål.

Kommunal hørselskontakt i Horten: Jon Marius Møller, Nedrevei 22, 3183 Horten, 97550126.

Bjørn Jakobsen, referent og møteleder


Hele Nyheten