Seniornett Horten - Horten Seniornett


Nyheter


Referat årsmøte 2022


Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/4/h/horten-seniornet/www/index.php on line 68

Postet 12.mars.2022, klokken 12:20. av bjørn jakobsen

Janne Kjellsen og Per Olav Andersen skapte en god stemning med musikk og sang ved åpningen av Seniornett Hortens årsmøte den 3. mars på Aktivitetssenteret i byen. Vi var veldig glade over igjen å kunne møte våre medlemmer etter 2 års drift uten fysisk møtevirksomhet. Vi rakk så vidt å avholde årsmøtet i 2020 før pandemien satte en stopper for «større» ansamlinger. Håper samfunnet holdes åpent over lengre tid slik at vi igjen kan yte den servise som vår medlemmer fortjener.

Helt stopp har vi ikke hatt i vår virksomhet disse 2 årene. Både undervisningen og teknisk support har blitt gjennomført og tilpasset smittevernreglene, riktignok litt på sparebluss, men vi har i alle fall forsøkt å imøtekomme en viss etterspørsel.

Styret har i denne perioden sittet med forlengelse av perioden med 1 år. Beslutningen ble i 2021 tatt på bakgrunn av en e-post til medlemmene. Også papirene ble formidlet på vår hjemmeside uten merknader fra medlemmene.

På møtet den 3. mars 2022 kunne vi igjen hilse ca 20 personer velkommen - vi er tilfreds med frammøtet, men håper selvsagt at oppslutningen øker etter hvert som vi blir tryggere og flere tørr å møte andre mennesker igjen.

Alle papirene var også denne gangen lagt ut på vår hjemmeside: www.seniornett-horten.com.

Som vi skriver i årsberetningen, har vi i denne perioden lært at uten digitale løsninger hadde hverdagen blitt enda vanskeligere. Hjemmekontor og bruk av ulike digitale programmer for møte-avvikling er bare et eksempel på det vi har måttet lære.. Helsnorge.no har gitt oss koronasertifikat og oversikter over resepter og våre egne helseavtaler etc. Det er utrolig mange flere «apper» som har preget hverdagen vår disse 2 årene. Vi mener det er en risikosport i dagens samfunn å stå utenfor den digitale hverdagen. Likevel opplever vi at mange snur ryggen til utviklingen. Hva skyldes det? Møtet var enig i at det kanskje er en slags følelse av resignasjon som melder seg. For mange går det så fort og forandringene blir så mange at man gir opp å følge med. Dette er en stor utfordring for samfunnet og ikke minst noe vår organisasjon må ta tak i.

Seniornett Horten har god økonomi ikke minst takket være fordelaktige avtaler med Horten kommune. Lav aktivitet har imidlertid ført til at utgiftene har vært lavere, mens inntektene trass nedgang i medlemstallet har noenlunde stabile. Vanligvis har annonsering og gjennomføring av våre temakvelder vært blant de store utgiftspostene. Året 2021 gikk derfor med et overskudd i underkant av kr 20 000,-., Vi betale ingen husleie og nyter også godt av gratis nettoppkobling. Ingen av våre tillitsvalgte får betaling.

Det synkende medlemstallet beklager vi, men forstår at liten aktivitet gir dalende oppslutning. Vi  hadde nå ved utgangen av 2021 -  213 medlemmer, det laveste tallet på mange år.

SNH fremhever følgende og ønsker å gjenta det i markedsføringen:

 • Som medlem får du en lærer helt for deg selv i 8 timer med 2 timer veiledning i 4 uker til en pris av kr 250,-
 • Du kan snakke med oss hver onsdag mellom 12 og 14 på Aktivitetssenteret – gratis veiledning – eller ringe oss når du har problemer.
 • Du får teknisk hjelp enten ved å levere utstyret på Aktivitetssenteret eller be om at vi kommer hjem til deg. Teknisk hjelp koster kr 200 + kr 100 i evt. reisedekning og evt. deler etter behov,
 • Vi gjennomfører 6 temakvelder i året. Disse er gratis og åpne for alle som ønsker å komme.

Styret har i mange år praktisert en begrensning i anledningen til å tegne medlemskap. Det har imidlertid de sener årene blitt mer og mer klart at seniorene, uansett alder,, ikke er den eneste gruppen som har problemer med å være på høyde med den digitale utviklingen. Vi la derfor fram forslag om å utvide tilbudet:

 • Alle seniorer over 55 år – uten betingelser
 • Alle innbyggere som av ulike årsaker faller utenfor det aktive yrkeslivet og heller ikke er i utdanning.

Foreningen har ingen aldersgrense, men forutsetter at alle som søker er over 18 år. SNH vil vurdere de yngste spesielt og tror de fleste mestrer den digitale hverdagen uten nevneverdige problemer. Yrkesaktive og skoleungdom forutsettes å hente sine kunnskaper i samarbeid med arbeidsgiver og på skolen.»

På spørsmål om Seniornett ikke er en organisasjon for seniorer, er styret enig om å tolke navnet som en organisasjon der seniorer tar medansvar (av seniorer). Årsmøtet ga enstemmig sin tilslutning til vedtektsendringen.

I et samarbeid som ble innledet med Horten Bibliotek ( som forvalter hjelp ut fra NAV, Digihjelpen) dukket også spørsmålet opp om alle som kunne gå på kurs også måtte være medlemmer i Seniornett. Styret bestemte da at dette prinsippet burde vi også fravike. Nå kan alle som omfattes av vedtektenes definisjon av medlemskap søke om å få gå på kurs, men de som ikke ønsker medlemskap betaler en høyere pris (kr.500,-) Det samme gjelder teknisk hjelp.

Valg. Det sittende styre ble gjenvalgt:

 

 

   Sitter til

Leder:

Bjørn Jakobsen, gjenvalg for 1 år

2023

Sekretær:

Marit Pettersvold, gjenvalg for 2 år

2024

Kasserer:

Erik Frønæs, gjenvalg 1 år

2023

Styremedlem:

Ali Behmanesh

2024

Styremedlem

Mogens Ryvænge

2024

Varamedlem

Elin Wilkin, gjenvalg for 1 år

2023

Varamedlem

Arnfinn Røren, gjenvalg for 1år

2023

Bjørn Jakobsen, referentLes hele artikkelen!

Årsmøtepapirene 2022

Postet 21.februar.2022, klokken 09:48. av bjørn jakobsen

Da er alle årsmøtepapirene klare. Styret håper vi kan møte mange medlemmer på vårt første møte med dere i 2022. Det er mye vi bør diskutere og igjen få høre hva dere ønsker av oss. Vel møtt den 3. mars!

 1. Dagsorden for møtet
 2. Årsberetning for 2021
 3. Økonomi
  1. Balanse
  2. Resultat
  3. Budsjett
  4. Revisorerklæring
 4. Endring av vedtektenes §3
 5. Valg
  1. Nytt styre
  2. Revisor
  3. märkesväskor kopior online

 Les hele artikkelen!

Årsmøte 2022 - 3. mars

Postet 08.februar.2022, klokken 12:41. av bjørn jakobsen

Da annonserer vi - med glede og optimisme - det blir årsmøte i Seniornett Horten den 3. mars 2022.  Styret  er veldig glad for igjen å kunne innkalle til en diskusjon med medlemmene i Seniornett Horten. Vi har følt oss temmelig isolerte i tiden fra mars 2020 til nå - selv om vi hele tiden har greidd å holde en viss aktivitet gående. Noen har gått på kurs - 1 til 1 og overholdt restriksjonene og den berømmelige meteren. Andre har fått teknisk og annen hjelp både ved hjemmebesøk og veiledning på Horten Aktivitetssenter. Men, kjære medlemmer, vi føler at noe mangler når vi ikke kan ha de månedlige temamøtene der vi kan møte dere og diskutere dagsaktulle emner. Vi er, som dere sikkert forstår, redd for å miste kontakten med dere.

Vi skal gjøre alt vi kan for å ta igjen det forsømte!

Årsmøtet dem 3,. mars er kanskje ikke den samlingen som trekker flest medlemmer. Vi trenger dere imidlertid sterkt nå - La oss få en koselig kveld sammen der vi planlegger framtiden for foreningen i Horten. Datautviklingen stopper ikke opp pga denne typen virus.

Medlemmer som har gitt oss e-postadressen, vil, som vanlig,  få innkalling til møtet. I tillegg annonserer vi selvsagt i Gjengangeren. Når styret har gått gjennom papirene vil vi også legge ut en kopi av årsmøtepapirene på denne nettsiden under avsnittet "Om oss/årsmøte 2022"

Vel møtt alle sammen!   

Hilsen StyretLes hele artikkelen!

God jul og godt nytt år!

Postet 13.desember.2021, klokken 12:15. av bjørn jakobsen

Kjære medlemmer!

Styret i Seniornett Horten ønsker alle sine medlemmer en riktig god jul og et smittefritt 2022. Vi håper og lengter etter et helt vanlig år der vi kan klemme hverandre og gjøre det vi helst har lyst til. Da ser det ut som om det er mye opp til oss selv, men også litt flaks hører med. Seniornett i Horten har hele pandemien fulgt kommunens spilleregler og anbefalinger, men har likevel opprettholdt en virksomhet - litt på sparebluss - men likevel hjulpet til så godt reglene tillater det. Håper dere holder kontakten og ikke glemmer oss. Vi tror vi gjør en viktig jobb som frivillig organisasjon.

Kos dere i Jula og gå inn i det nye året med optimisme og litt glede.

Styret hilser til dere alle - God jul og Godt nytt år 2022!

Bjørn Jakobsen  styreleder

 

 Les hele artikkelen!

Digihjelpen - et samarbeid med Horten bibliotek

Postet 13.desember.2021, klokken 11:45. av bjørn jakobsen

 Etter initiativ fra Horten kommune har Seniornett Horten innledet et spennende og interessant samarbeid.  Sammen med Horten bibliotek og -kommune skal vi forsøke å gi hjelp og støtte til alle som trenger det i Horten kommune. Vi trenger vel ikke å minne om at digitaliseringen av samfunnet går i et stadig raskere tempo og at stadig flere må søke hjelp for å løse de mest vanlige utfordringer i hverdagen. 

Samarbeidet tar sikte på å utvide støtten som tilbys i dag. En annonse i Gjengangeren  viser at Biblioteket og Seniornett Horten til sammen har et variert og godt tilbud som  omfatter veiledning, kurs, teknisk bistand og temamøter. Vi setter ingen alders- eller andre krav til hjelpen. Som frivillig organisasjon er vi i Seniornett imidlertid avhengig av noen inntekter. Vi kan likevel love at prisene for våre tjenester, som i dag, skal ligge på et meget lavt nivå også for de som ikke ønsker å bli medlemmer av Seniornett Horten. Detaljene er ennå ikke ferdig diskutert. Vi vil holde dere løpende orientert om utviklingen . Her bildet av en 1/2-sides annonse i Gjengangeren som dere kanskje la merke til 2 ganger i desember.

 Les hele artikkelen!


side 3 av 27