Seniornett Horten - Horten Seniornett


Instruktører


Instruktører 2017/18

Instruktører 
Navn Tlf e-post Adresse
       
Roar Eggen 404 97 664 roar.a.eggen@sf-nett.no Jervestien 22, 3188 Horten
Steinar Espestøyl 415 54 702 steinar.espestoyl@gmail.com Joh Sollies g 34, 3188 Horten
Bjørn Jakobsen 959 91 166 bjorn1939@gmail.com Åsgårdstr.vn 298, 3153 Tolvsrød
Arne Jonsrud 928 97 005 ajonsrud@online.no Red. Tommesensg 26, 3186 Horten
Arnfinn Røren 932 68 027 ar-roren@sf-nett.no Annie Skaus v 26, 3188 Horten
Ole Sandberg 977 64 016 ole.sandberg@yahoo.com Skavlisletta 25, 3189 Horten
Best Replica Watches      
Leif Stensland 958 80 589 l-stensl@online.no Gannestadveien 7, 3184 Borre
Terje Tveit 926 98 415 te.tv@online.no Øvre Keisemark 40 B, 3183 Horten
Ole-Ragnar Olsen 994 86 686 ol-ols@online.no Admiralveien 9 B, 3183 Horten