Seniornett Horten - Horten Seniornett


Kort historikk


Seniornett Horten Eldresenter – kort presentasjon

I begynnelsen av september i 1999 for nesten 18 år siden søkte Horten kommune etter frivillige hjelpere til Horten eldresenters datarom. Kommunen tilbød interesserte et 20 timers datakurs på Folkeuniversitetet i  byen - 25 – 29 oktober. Meningen var at de i etterkant skulle starte veiledning og datahjelp til eldre Hortens-borgere. Av de 10 som meldte seg, fullførte 7. Dette var starten på en historie som i ettertid må betraktes som meget vellykket. Horten kommune sponset også gruppen først med 2 senere med 4 datamaskiner.

Swiss Replica Watches I den første tiden gjorde vi som mange andre klubber i Norge, vi stilte oss til rådighet for de som ønsket det. Hver dag mellom kl. 10:00 og kl. 12:00 var det instruktører til stede på Horten Eldresenter. Vi har fortsatt 4 aktive instruktører som har opplevd hele historien. Det var lite pågang/interesse den første tiden, men folk var nysgjerrige og interessen økende. Det endte med at vi måtte sette opp timelister der det ble avsatt ½ time til hver.

I 2001 og 2002 vokste ideen om en egen PC-klubb som skulle holde kurs. Tekstbehandling og internett var det mest nærliggende. 13. mars 2002 ble ”Horten Eldresenters PC-gruppe” startet.  Navnet beholdt den i flere år. Det er først de siste årene, etter at vi knyttet oss opp til Seniornett Norge i 2007 at ordet Seniornett ble en del av navnet – først Seniornett Horten Eldresenter, sener Seniornett Horten, som foreningen fortsatt heter.

 

Med dyktige drivkrefter fra starten av skjøt klubben raskt fart. Den første leder var Rolf Abrahamsen, men fra 2002 finner igjen navn som Arnulv Borud og Leif Stensland i styret og Arnfinn Røren, Arnulv Borud, Kjell Chr. Johnsrud og Leif Stensland blant instruktørene. I forbindelse med 15år jubileum er det riktig å trekke fram sentrale aktører som har vært med helt fra starten av.

Etterspørselen etter veiledning og kurs var de første årene meget stor, kanskje særlig blant kvinner. En medlemsmasse på over 400 ble klubben i Horten fort Norges nest største. Lange ventelister var en tid et problem for ledelsen.

 

Gjennom løpende kontakt med mange gode instruktører ble det tidlig utviklet et pedagogisk modell som skulle vise seg å være meget robust selv om ventelistene vokste holdt vi fast på vår pedagogiske hovedmodell: 1 instruktør og 2 elever – en på hver side.  Vi disponerer i dag et eget rom på Eldresenteret med 4 datamaskiner. Med 2 par maskiner kunne vi på denne måten kjøre to ulike kurs samtidig. Det er også en viktig del av vår pedagogikk at våre elever møter instruktører som er i samme aldersgruppe.

De første 2 kursene går kl 10:00 – 12:00, nye kurs fra 12:30 – 14:30 hver dag hele uken.  De fleste kursene går over 5 uker med 2 timers undervisning hver uke. Horten brukte i mange år kursheftene fra Euduke (Hortensfirma), og i billedbehandling (Picasa) et hefte utviklet i Tromsø.

Da nettbrettene og smarttelefonene kom for fult utviklet vi kurs som gikk over 3 uker, fortsatt med 2 ukers undervisning pr uke.

Den løpende dialogen mellom styret og instruktørene har vært et kjennetegn for Horten. Instruktørene står selvsagt fritt i å tilrettelegge kursene sine. Men med bare 2 elever pr kurs, blir hvert kurs tilpasset elevene. Vi har fått mye ros for måten elevene blir behandlet på. Pågangen taler sitt tydelige språk. I dag disponerer vi hele 1mellom 12 og 16 instruktører. De jobber alle uten noen form for godtgjørelse. Vår erfaring er at det finnes mange eldre som har både kunnskap og interesse for å bidra som instruktører. Ordtaket om at ”man lærer så lenge man har elever” gjelder også for i 2017. 

 

Jeg synes det er vanskelig å fortelle en historie om en klubb som har vært gjennom så mange faser og som til nå har lyktes ganske godt. Utfordringene står imidlertid hele tiden i kø. I jubileumsåret merker vi igjen sterkt at markedet nå igjen har endret seg dramatisk. Flere og flere kvinner har deltatt i yrkeslivet og stiller med de samme forutsetninger som mennene. De helt grunnleggende kunnskapene bringer derfor de fleste med seg. Med nettbrett og smarttelefoner – ikke minst det siste -  har hele samfunnet i økende grad tatt i bruk digitale løsninger. Først ute var bankene og nettbanken som en god og praktisk løsning. Når oversvømmes vi med apper både på det ene og andre området – helt umulig å beskriv på en god måte. Ikke alle er glad i denne utviklingen, men den er der og roper etter veiledning i å takle stadig flere områder i hverdagen. Det er kanskje ikke de lange kursene som vil være fremtidens prioritet. Mangfoldet av utfordringer gjør at vi må tilby kortere hjelp og veiledning på helt spesielle områder. «Jeg vil bare lære ….» kommer stadig til uttrykk. Seniornett Horten jobber derfor nå med utgangspunkt i denne endringen i behovene.

Vi holder fortsatt fast ved grunntankene i vår pedagogiske modell:

Det er viktig å skape trygghet for våre medlemmer. Hva kan våre med­lemmer gjøre hvis et eller annet går galt med maskinen eller program­varen? Seniornett Horten har derfor innledet et samarbeid med en Ungdomsbedrift på Horten videregående skole. Det er en linje som skolen har etablert for elever innen elektronikk og data – de etablerer og driver et firma i ett år (3.året) Seniornetts medlemmer kan her på billig måte hente den hjelpen de trenger. Seniornett henter også all sin tekniske assistanse fra disse elevene.

 

Gjengangeren er for Hortens-folk en viktig kilde til informasjon. Alle våre temamøter blir annonsert i avis og i tillegg sender vi referater fra disse til avisa. Det gode samarbeidet vi har her er unikt og med på å skape blest om vår virksomhet.

Sist men ikke minst må vi også i denne orienteringen nevne Horten kommune. Det hele startet jo med et framtidsrettet initiativ fra kommunen. Det har bare fortsatt i år etter år. I dag nyter vi godt av gratis lokaler på Horten Aktivitetssenter. Kommunen stiller også som forelesere på våre temamøter. Til gjengjeld har Seniornett Horten gjennom Ungdomsbedriften tatt ansvar for at det audiovisuelle utstyret og en del utplassert datautstyr fungerer til enhver tid. At vi lykkes skyldes ikke minst den trivelige og gode atmosfæren som ledelsen av senteret skaper.

Bjørn Jakobsen

Styreleder