Seniornett Horten - Horten Seniornett


Kurs som går


Etterspørselen bestemmer i noen grad hvilke kurstilbud som tilbys til enhver tid. Vi forsøker også å utvikle kurstilbudene til å møte nye utfordringer i den digitale utviklingen. 

Vi vil imidlertid bestrebe oss på å gi tilbakemelding til de som står på venteliste slik at våre medlemmer vet omtrent når de kan forvente å få et tilbud fra oss.

 Husk! Vi underviser 2 elever på hver instruktør/kurs. Dette er som oftest den viktigste grunnen til at vi noen ganger opplever ventelister på de mest populære kursene.  

Vi tilbyr nå følgende kurs (se også "Omtale av kursen". Der får du litt mer fyldig informasjon. 

 Grunnkurs 1:  Dette kurset bør alle elevene ta først og er ment for de som ikke har noen eller lite forhåndskunnskaper.

Repeetisjonskurs: Beregnet på elever med noe forhåndskunnskaper og også de som mener de har huller på viktige områder eller ganske enkelt ønsker å retertere - det er lett å glemme når man ikke jobber med ting daglig.

Videregående tekstbehandling: er for de som er spesielt interessert i tekstproduksjon og redigering av dokumenter. Kurset forutsetter kjøp av Office-pakken.  

 Internett og E-post : Hva er Internett? Søke effektivt og sikkert. Nedlasting av nyttige programmer. Sette opp og bruke e-post, webmail, betale regninger etc. 

Grunnleggende billedbehandling: Innlasting av bilder fra kamera og andre kilder, organisere bildene i mapper og tekste dem, fotomontasje etc.  

Videregående billedbehandling: Det er ofte behov for å bearbeide digitale bilder. Gjøre bildene lyserer, ta utsnitt, etc etc.

Excel regneark: Excel/regneark er program som ofte brukes i kombinasjon med tekstbehandling eller f.eks.til bruk i kalkyler og enkle regnskap for foreninger o.l. Excell eller andre regneark et nyttig hjelpemiddel både i behandling av tall, men også til avanserte teksttabeller, for eksempel medlemslister og lignende.

Slektsgranskning: Kurset har som mål å lære elevene å søke i de ulike digitale databasene. Vi forutsetter at elevene har eget program som tar vare på opplysningene.  

Power Point presentasjonsprogram: Lag flotte presentasjoner som følger til ditt foredrag..

Nettbrett: Et 6 timers kurs fordelt over 3 uker i bruk av nettbrett. Elevene må oppgi type brett ved søknad om kurs.

Smarttelefoner: Smarttelefoner er nært beslektet med nettbrett og et hjelpemiddel som får stadig større anvendelse. Vi tilbyr 6 timers kurs fordelt over 3 uker. Oppgi type telefon når du søker.

Bruk av offentlige sider: Offentlige etater i både stat og kommune tilbyr et økende antall tjenester ved bruk av internett. Kurset lærer litt om sikker innlogging og bruk av de viktigste sidene.

Swiss Luxury Replica Watches