Seniornett Horten - Horten Seniornett


Elektrinisk ID - 17.01.12


Elektronisk-ID - sikker pålogging på internett - 18.1.12

Mette Jensen - tidligere IT sjef i Horten informerte om eID – enkel pålogging til offentlige sider på internet på møte i Seniornett Horten Eldresenter

Den 18. januar ble det klart at vi hadde vi et emne på dagsorden som interesserte mange. Det strømmet på med deltakere, i alt kom det 54 personer, til tross for dårlig vær og isbelagte veier! Bjørn Jakobsen ønsket alle velkommen og introduserte kveldens foredragsholder, tidligere IT-sjef i Horten kommune, Mette Jensen.

Mette Jensen ga tilhørerne en oversikt over det kaos av begreper som  finnes i dataverden når vi skal kople oss opp mot offentlige sider og tilkjennegi at «jeg er meg». De aller fleste tilhørerne i salen var fortrolige med hvorledes bank-ID virker når vi skal benytte oss av nettbaserte copy watches uk banktjenester. Da bruker vi personnummer, en spesiell PIN- kode generert av en databrikke fra banken, eller et kort med PIN-koder (eks. Skandiabanken) , samt en personlig kode. De fleste banker tilbyr også tjenester levert på høyeste sikkerhetsnivå.

Buypass og Commfides er utviklet av to kommersielle aktører som har fått godkjent at deres produkter tilfredsstiller de høyeste sikkerhetskravene til Direktoratet for forvaltning og IKT. Buypass benytter smartkort og kortleser som koples til PC’n  og Commfides benytter en USB pinne i forbindelse med sikker identifikasjon slik at digital signering av dokumenter er juridisk bindende. Vanlig e-post er ikke sikkert og kan ikke brukes til oversending av personlige data som Rolex masterpiece watches inneholder f.eks. person-nummer, helseopplysninger eller andre ting som er unndratt offentlighet.

Posten tilbyr en sikker tjeneste som heter digipost for sending og mottak av post mellom aktører som har registrert seg som Digipost-brukere.  Digipost er et nytt nasjonalt postsystem hvor du som privatperson kan motta, behandle og arkivere viktig post i en sikker og digital postkasse. Tjenesten er gratis, men er fortsatt i startgropen. Her er det tenkt at en kan sende  brev med sensitive opplysninger eller formelle dokumenter. Eksempler kan være husleiekontrakter, nabovarsler eller dokumenter ifm arveoppgjør, tinglysning eller sakspapirer og styredokumenter fra verv i organisasjoner o.l. Hovedfordelen er at det blir svært enkelt å sende dokumentene fordi du kan slå opp i registeret med andre brukere.

Mette Jensen viste oss nettstedet norge.no som er en portal inn til offentlige tjenester. Der kommer vi lett i kontakt med posten (følge en pakke), folkeregisteret (navneendring og adresseendring), NAV, eiendomsregisteret etc. En av tilhørerne fortalte at finn.no (på forsiden) tilbyr en gratis tjeneste som heter flytteportalen.no. Her kan du melde inn flytting til offentlige tjenester, firma du har kontakt med, venner og familie, alt blir registrert og sendt ut samlet.

Jensen sa at selv om det kan virke forvirrende med forskjellige elektroniske ID’er vi kan benytte oss av, og til dels forskjellige betegnelser på samme ting, er det myndighetenes hensikt å legge ting til rette for oss. Ved å bruke elektroniske tjenester, slipper vi å løpe fra kontor til kontor og på sikt blir hverdagen lettere. Hun hadde funnet ut at hun hittil har kommet langt ved å benytte MinID overfor offentlige myndigheter.

Bjørn Jakobsen takket Mette Jensen for et interessant foredrag og sa at det sikkert var rom for at hun kunne komme tilbake om et år eller to slik utviklingen foregår. Møtet ble avsluttet med livlig prat over en replica watches UK kaffekopp og kake.

Runa Holte

Sekretær