Seniornett Horten - Horten Seniornett


Innledning


Seniornett Horten Eldresenter har normalt 3 medlemsmøter om vinteren/våren og tilsvarende antall om høsten. I tillegg kommer et årsmøte innen utgangen av februar. Seniornett Norge tar initiativ til et landsdekkende, åpent møte i september, kalt "Seniorsurf". Dette møtet tar sikte på å gjøre organisasjonen bedre kjent og retter seg mot alle innbyggere i komunen. Biblioteket i Horten har de siste årene også laget sitt eget arrangement i forbindelse med seniorsurfdagen.

best swiss army mens sports watches Det kan ofte være vanskelig å finne aktuelle og interessante emner å presentere. Vi vil derfor være meget takknemlig for forslag fra våre medlemmer.  Den digitale utvikling stopper ikke opp og det vil alltid være behov for å endre fokus på våre tjenester. Har dere ideer - tips oss!

Vennlig hilsen

Styret

www.swetawatch.org