Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2013


Årsmøte 20. februar 2013

For at det skal være mulig for våre medlemmer å danne seg et bilde både av driften i 2012 og hvordan styret bedømmer situasjonen for 2013, har vi lagt ut de viktigste dokumentene som vi ber årsmøtet behandle:

 1. Forslag til sakliste
 2. Årsberetning 2012
 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013:
  1. Resultat-regnskap 2012
  2. Budsjett 2013
 4. Vedtektsendringer:
  1. Endring av frister til årsmøtet
  2. Kontingent og innkrevingsrutiner
 5. Styrets handlingsplan 
 6. Protokoll fra årsmøtet 2013