Seniornett Horten - Horten Seniornett


Politiets digitale utfordringer 18.09. 2012


Seniornett Horten Eldresenter hadde høst-sesongens første åpne medlemsmøte på Eldre-senteret tirsdag 18.september. Leder Bjørn Jacobsen ønsket de 38 frammøte velkommen og kom inn på- og fortalte litt om høstens program. 

Bl.a. minnet han om «SeniorSurf dagen» den 27. september, hvor temaet i år er «Dingser og Duppeditter» som for eksempel mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og lesebrett.
Den lokale møteplassen er Horten Eldresenter hvor instruktører vil være tilgjengelig i tiden kl. 11.00 til 14.00 og gi  råd og veiledning om PCr, div. elektronisk utstyr og det som vi lurer på.

Kveldens foredragsholder; politibetjent Christian Prytz, ble presentert. Han tok for seg politiets utfordringer og tilpasninger til den digitale hverdag. På en grei og tydelig måte gikk han igjennom sine 14 informative elektroniske «plansjer» - Politiet –NETTVETT.

Nettsamfunnet med de sosiale nettstedene, Politiet.no hvor en kan anmelde tyveri av sykkel, mobil telefoner osv., ble gjennomgått. Hvordan en kan tipse politiet på internett og hvordan en da skal opptre. Litt om pass og hva politiet yter av tjenester ble også berørt. Likså hvor vi legger igjen elektroniske spor og de utfordringene politiet står overfor ved bl.a. web-tjenester flyttes ut i «nettskyen», servere til mange tjenester, står i utlandet.

Inntrykket er at Politiet er på nett som vi alle  -også seniorer bør være.

Christian Prytz kom i sitt foredrag:    NETTVETT  inn på følgende:

Nettsamfunn
Sosiale nettverk som facebook, twitter og andre

Politiet.no
hvor du kan anmelde på nett:
tyverier av sykler, mobiler, tyveri fra privatpersoner,
tilgrising, tagging
tipsetjeneste (ikke døgnbemannet) behøver ikke å være anonym, men oppgi ikke falske
opplysninger
nødnummer

        Tipse politiet på Internett
         Informasjon om kriminalitet, opplysninger som kan forhindre kriminalitet, osv. og hvordan  
           en skal opptre i slike situasjoner

          Pass
           biometrisk pass, «nye» pass med egen merking

        Tjenester på politiet.no
         
Tillatelser
           politiattest
           våpen attest
           konfliktråd
           bli politi
           klage på politiet
           o.a. (se nettstedet)

           Elektroniske spor
           datainnbrudd
           databedrageri
           dokumentfalsk
           bomringer
           o.a.  vi setter spor (se nettstedet) 

Utfordringer for politiet
Flere og flere web-tjenester flyttes til nettskyen
serveren til mange tjenester står i utlandet
kryperting av e-poster
anonymisering av nettverkstrafikk
stadig nye modeller
o.a. (se nettstedet)

         Mobbing på nettet
         utlegging av bilder, krenkende uttalelser
         vær obs på «Slett meg.no» www.abelevatorshoes.com

Mange av medlemmene hadde gode spørsmål som ble besvart på en utfyllende og god måte

Arlid Kjærås - sekretær