Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2020

Årsmøtepapirene er lagt ut på siden: "Om oss - Årsmøter - Årsmøte 2020"


Årsmøtepapirene:

Dagsorden for årsmøte 20. februar 2020

Årsberetning 2019

Økonomi:

     Resultatregnskap 2019

     Balanse

     Budsjett 2020

     Revisorberetning

Valg av nytt styre

Valga av revisor for 2020 - 21