Seniornett Horten - Horten Seniornett


Horten bibliotek


        
Seniornett Horten Eldresenter inviterte til høstens første medlemsmøte tirsdag 17. september kl. 18.00. Møtet er også åpent for ikke medlemmer og 30 personer hadde funnet veien til eldresenteret i blåst og regn.

     Leder ønsket velkommen og kom med nyttig informasjon, og opplyste at aktiviteten med kurs hadde vært i sving i fem uker allerede.

     Internett er et viktig medium, som blir mer og mer aktuelt også på biblioteket og kveldens hovedtema var: «Biblioteket på internett» og bruk av «MappaMi». Spesialbibliotekar Knut Hellum fra Horten bibliotek, var hentet inn. Han fortalte på en tydelig og interessant måte om QR-kode.  som er et optisk hjelpemiddel, som bibliotek og leselystne har stor glede- og nytte av.

      Han forsikret om at det ikke er noen tusenkunst å lære seg dette. Riktignok må en få tilgang til egen mappe «MappaMi» og en kode. Dette kan en få  til selv via nettet, og hjelp kan en også få på torsdager, mellom kl. 13.00 til 14.00 på biblioteket.

      Når du søker i bibliotekets base kan det hende at du ser en tittel og tenker: «Den må jeg huske på. Jeg har ikke tid nå, men senere kanskje? Dvs. jeg kan lagre en egen huske liste i MappaMi. Foruten søk i anime cosplay bibliotekets base, etter bøker, musikk m.m. eller få tips til nye spennende titler, får en oversikt over egne lån, bestillinger, historikk over tidligere lån.

      E-bøker er også tilgjengelig, men foreløpig ikke så mange titler, men det kommer….
      Konklusjon: Et meget interessant og aktuelt foredrag om «ny teknologi» som vi alle kan gjøre oss nytte av.

     Så var det tid for spørsmål, kaffe og wienerstang.

AEK - sekretær