Seniornett Horten - Horten Seniornett


10 nyttige offentlige sider


Torsdag 18 september hadde Seniornett Horten sitt første høstmøte, og vi hadde invitert informasjonsrådgiver Reidun Mangrud fra Fylkesmannen i Vestfold for å fortelle oss litt om det offentlige (dvs stat og kommune) og deres bruk av IT. Det ble en interessant kveld, der hun viste oss en del nyttige websider innen offentlig forvaltning.

Bare i de siste tjue årene har det skjedd veldig mye innen IT, og det går i et stadig hurtigere tempo. For eldre kan det være problematisk, mens det for barn og ungdom er mer naturlig siden de vokser opp med det. Det offentlige har signalisert at de mer og mer vil ta i bruk Internett istedenfor kontorbesøk eller post. Selvangivelse og skatt på nettet nok mest kjent for folk nå. Men for mange har det vært et problem at både nettsidene og språkbruken der kan være både vanskelige å forstå og finne fram i. Det er blitt en klar målsetning og det jobbes nå mye med å forenkle begge deler.

Det finns mye informasjon å få tak i på internett og hun ga oss noen raske glimt i 10 nyttige sider. Vær klar over at det offentlige har plikt til å gjøre denne informasjonen tilgjengelig også for de som ikke har Internett! Alle offentlige sider skal være tydelig merket med hvem som er ansvarlig for innholdet. Er du i tvil om informasjonen er oppdatert, se etter dato som viser når siden er publisert. Det er dessverre ikke alltid det blir gjort.

Hun begynte først med sidene til Fylkesmannen.no og Horten.kommune.no. Her finns mye viktig info fra lokale myndigheter til innbyggerne. Vil du følge med i hva som skjer nasjonal politikk, så er Regjeringen.no (departementene, statsministeren) stedet. Man legger fort merke til at strukturen i disse sidene er nokså like. Bli kjent med sidene! Klikk på lenker av interesse og se hva for info man får. Man erfarer at ofte må man prøve flere søkeord  før man finner fram til det man er ute etter. Informasjon fra myndighetene i krisesituasjoner kan man finne på siden Kriseinfo.no. Siden Helsenorge.no er stor og også under utvikling. Der finner du bl. a oversikt over hvilke helsetjenester du har krav på, dine resepter, fastlege, sykejournal, egenandeler m.m. Mye brukt, og kanskje mest kjent er siden Altinn.no som bl. a  buy top replica watches har skatt og selvangivelse).  Viktig info om trafikken finner du på Vegvesen.no, som har info om førerkort, bilkontroll m.m. Er du interessert norsk språk og språkregler er Sprakradet.no en nyttig og artig side. Trenger du inspirasjon, gode råd og kart til turer i naturen er Ut.no stedet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og -beredskap (DSB) gir gode råd og tips for forebygge ulykker på siden Sikkerhverdag.no.

Arne Jonsrud, sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble også litt tid til personilig veiledning

omega replica