Seniornett Horten - Horten Seniornett


Møte med statssekretær Paul Chaffey

Den 17. november inviterte Seniornett Horten i samarbeid med Horten kommune Statssekretær Paul Chaffey til møte i kantina på rådhuset. Det var en opplagt statssekretær som holdt et engasjerende foredrag om mange temaer om eldre og et framtidig digitalisert samfunn. Av reaksjonene fra deltakerne kunne vi bare konstatere at dette møtet var svært vellykket. Vi vil også framheve det gode samarbeidet vi hadde med Horten kommune både i forkant av møtet og under selve avviklingen.. 

Referat og bilder fra møtet følger på neste side.


REFERAT FRA SENIORNETTMØTE MANDAG 17. NOVEMBER

S3eniornett Horten hadde invitert statssekretær Paul Chaffey til et åpent møte for å fortelle om regjeringens digitaliseringsprosjekt, «Digital deltakelse 2017 «

Kantinen på Rådhuset var fylt til randen da leder Bjørn Jakobsen ga ordet til Paul Chaffey. Han innledet med å fortelle hva Kommunal – og moderniseringsdepartementet  har som oppgaver. Flere tidligere departementer er slått sammen for å øke regjeringens gjennomføringsevne.

https://www.taywatches.com

Digital kommunikasjon en hovedregel for det offentlige.

Når det nå satses på en storstilt digitalisering av svært mange samfunnsfunksjoner, er ikke dette for å plage folk. Men et viktig spørsmål regjeringen stiller seg i denne prosessen er : Hva er hensikten med å digitalisere de områdene vi nå planlegger? Der man ser at det effektiviserer arbeidet, øker sikkerheten, forenkler hverdagen til folk flest og sparer penger som kan brukes på nyttigere ting enn for eksempel å sende mengder med brev i posten, er svaret ubetinget ja. Fra i år er digital kommunikasjon en hovedregel for det offentlige. Men innbyggere som ikke ønsker dette har selvsagt reservasjonsrett.

Norge er langt framme på dette området.

Her i landet har vi et godt utgangspunkt for å kunne digitalisere tjenester fordi en stor del av befolkningen allerede har PC, laptop og/eller smarttelefoner. Det har særlig vært en økning blant eldre de siste årene. Nå satses det på at de som ikke behersker disse mediene, skal få hjelp.

Noen eksempler på hvorfor og hvordan digitalisering er viktig.

-   Det er i offentlig sektors egeninteresse. Det sparer penger og tid.

-   Det øker demokrati og deltakelse, det er større avstand til for eksempel debatter        dersom man ikke er på nett

-   Det er bra for effektiviteten i jobbene. Et eksempel: Tidligere brukte tilsatte i et departement 50 000 timer i året på å skrive inn på nettet informasjon fra tilsendte papirskjema. Nå er det opprettet nettbasert selvbetjeningsløsning for brukerne av disse skjemaene.

-  Det er dyrt, tungvint og usikkert med papirforsendelser. Sikker digital postkasse,  Digipost eller konkurrenten E-boks, sparer det offentlige for mange penger, og gjør det tryggere for mottakeren.

Digitalisering er derfor et verktøy for å gjøre mange prosesser og funksjoner enklere.

Men ikke alt skal digitaliseres. Et eksempel er kommune – og stortingsvalg. Det er en viktig handling å gå til et valglokale og stemme, det øker forståelsen for demokratiet. Teknologien skal brukes der den er fornuftig og samfunnsnyttig.

Nasjonal oppmerksomhet

Paul Chaffey avsluttet med å si at departementet er opptatt av tilbakemeldinger fra publikum om hvordan ting fungerer, og ønsker nasjonal oppmerksomhet og drahjelp.

Samarbeid med Horten kommune

Dette møtet ble arrangert i samarbeid med Horten kommune. Som avslutning takket ordfører Børre Jacobsen  Chaffey for et interessant foredrag, og overrakte ham Leif Preus's bok om Horten.

Elevbedriften ved Horten videregående

Møtet var også i samarbeid med Elevbedriften ved Horten videregående skole, og to av elevene bisto med lydanlegget. De informerte om at deres bedrift gjerne hjelper til med datatekniske problemer.

Lisen Solhøi, referent

best mens watches