Seniornett Horten - Horten Seniornett


Medlemsfordeler


 Oppsummering av noen av medlemsfordelene:

Som medlem av Seniornett Horten Eldresenter er du også automatisk medlem av Seniornett Norge og får de medlemsfordelene som det sentrale organet greier å oppnå. I tillegg arbeider vi for å få til noen lokale fordeler i Horten. Som en kort oppsummering kan vi nevne følgende.

  1. Alle medlemmer i Seniornett får hvert år tilsendt Seniornett avisen som inneholder nyttig materiale. Avisen forsøker å ta opp aktuelle temaer på en meget lettfattelig måte. Vi har direkte link på vår hjemmeside til avisen.
  2. Seniornett Norge har også inngått avtale med Japan foto om 15% rabatt for våre medlemmer. Nærmeste Japan foto er i Tønsberg sentrum i smuget bak Farmandstredet. De tilbyr 10%. franck muller replica watches
  3. Som medlem av Seniornett Horten Eldresenter har du også tilgang til meget rimelig hjelp fra en ungdomsbedrift ved Horten videregående skole. Elevene kommer også hjem til deg hvis du har behov for detHjelpen omfatter bl.a. anskaffelse av utstyr, reparasjon av utstyr, kjøp av programmvare, oppsett av hjemmenettverk, bistand til å laste ned gratis programvare etc. Elevene har også kompetanse på annet elektronisk utstyr. Hele samarbeidsavtalen er gjengitt under avsnittet "Om oss". 
  4. Alle medlemmer med e-post får omega replica varsel i forkant av våre medlemsmøter. Møtene er åpne for alle med interesse for temaet. Vi ønsker at alle våre medlemmer skaffer seg en e-postadresse slik at vi lett kan nå ut med informasjon.
  5. Vi arrangerer 3 temakvelder om vinteren og 3 om høsten der gode foredragsholdere presenterer dagsaktuelle temaer. Gratis adgang også til alle andre - selv om de ikke er medlemmer av vår forening.
  6. Sist, men ikke minst vil våre medlemmer i Seniornett Horten får tilbud om en rekke aktuelle kurs til en meget rimelig penge

best unique watches