Seniornett Horten - Horten Seniornett


Ungdomsbedriften


                                                                                              Horten, September 2016

Krav til hjemmemaskinen og avtale om hjelp til å sette opp og yte service til medlemmene i SNH

Samarbeidsavtale mellom Seniornett Horten (SNH) og Labtech ub ved Horten videregående skole – 2016 til 2017

Innledning

For å få fullt utbytte av undervisningen er det viktig at elevene ved SNH har tilgang til og kan øve seg på en PC mellom undervisningstimene. 

Utviklingen av teknologien har vært rask og det er ikke sikkert at elevenes hjemmemaskin har det oppsettet og de programmer som er nødvendige. SNH har derfor listet opp de krav vi mener er nødvendige.  Samarbeidet med ungdomsbedriften ved Horten videregående skole er en hjelp og støtte som alle medlemmene i SNH kan bruke dersom de får problemer og ikke har noen i familien eller venner til å hjelpe seg.

2         Kravene til” hjemmemaskinen”

Operativsystem.  SNH underviser i de 3 siste Windows-versjonene: Windows 7 og Windows 10.   Hvis noen har eldre versjoner av operativsystemet må de oppdatere maskinen. Vi regner med at versjonene Windows 8,0 og 8,1 dekkes av Windows 10.

Tekstbehandlingsprogram.  Vi bruker Microsoft Word i grunnkurset og underviser også i flere av de andre programmene i Microsoft Office-pakken på andre kurs. Office-pakken er vanligvis ikke installert på nye maskiner og må kjøpes ekstra. Alle kan kjøpe hele Office- pakken selv, den billigste versjonen koster da kr 1200.  Har eleven allerede Office 2010 eller nyere behøver vedkommende ikke å kjøpe ny Office-pakke.

Hjelpeprogrammer Ved bruk av internett blir det særlig behov for å installere følgende 4 hjelpeprogrammer: Replica Watches

1.Adobe Reader (leser det vi kaller for pdf-filer)

2.Adobe Flash Player (se på for eksempel NRK direkte)

3.Microsoft Silverlight (se på for eksempel NRK direkte)

Alle disse 4 programmene er heller ikke installert ved kjøp av ny maskin, men kan lastes ned over nettet og er gratis. Dette inngår i arbeidet med å sette opp en maskinen.

Antivirus programmer.  Beskyttelse mot virusangrep en viktig del av sikkerheten når man bruker Internett og e-post. Har man bredbånd tilbyr de fleste bredbåndleverandørene gratis virusprogram som del av bredbånd­abonnementet. Man kan også selv kjøpe et abonnement.  De fleste tilbyr abonnementer som du må fornye hvert år eller hver annet år.  Seniornett Horten Eldresenter og ungdomsbedriften mener at det i dag finnes gode gratis alternativer. Har du verken abonnement i forlengelsen av bredbånd eller privat avtale vil vi installere virusprogrammet  «Microsoft Security Essentials «/ «Microsoft Defender» på din maskinen uten ekstra kostnader.

3       Når kan ungdomsbedriften kontaktes?

Priser og betingelser er selvsagt forbeholdt medlemmer av Seniornett Horten. Nøl ikke med å søke hjelp!  SNH anbefaler sine medlemmer å kontakte ungdomsbedriften:

4       Hvem skal jeg kontakte og hvordan levere maskinen?

Hovedkontakt-telefon er: 33 07 91 33, e-post: horten@labtech-ub.com  

Dersom man blir satt tilbake til sentralbordet ber man om å få snakke med en av lærerne. Du kan også sende en e-post til frankb@vfk.no så tar en av elevene kontakt med deg.

Avtal med elevene hvor du leverer maskinen.  

Hjemmebesøk. Kan ordnes etter avtale med ungdomsbedriften.Man må betale tillegg for transporten (tur/retur):

5         Kortfattet prisliste

Vi har blitt enige om en enhetspris på kr 350,- for hver av de 4 etterfølgende tjenester. Det kommer selvsagt tillegg for kjøp av programmer, utstyr og for evt. transport ved hjemmebesøk:

  1. Oppsett av ny maskin - evt. tillegg for kjøp av Office-pakken og evt. transport
  2. Gjennomgang av gammel maskin - evt. tillegg for Office-pakke, deler og transport)
  3. Vedlikehold av maskin - oppdatering/-oppgradering – evt. tillegg for kjøp av deler og programmer
  4. Gjennomgang av printere, nettverk, skanner, DVD-stasjon etc. med tillegg for deler og evt. Transport

Microsoft Office koster nå ca. 1.500,- og  kan installeres hos de som ønsker det. Seniornett Horten vil imidlertid anbefale bruk av gratisprogrammet LibreOffice eller OpenOffice ( Apache Office). Disse er en fullgod erstatning for Microsoft Office. Dette avtales med kunden.

6         Betaling av tjenestene.

Betaling av tjenestene skjer direkte mellom våre medlemmer og ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften skriver også faktura etter behov og tar også imot kontant betaling – betalingsrutinene bestemmes av ungdomsbedriften.

For Seniornett Horten                                                  For Labtech-ub                                                          

Bjørn Jakobsen                                                            Arvin Doriani                                                    

Styreleder                                                                      Dagligleder